Hardware Support

硬件支持

沙漠一号RH-C300型太阳能控制器

硬件详情:

     沙漠一号RH-C300太阳能控制器是北京远航信通科技有限责任公司为野外中小型用电设备提供高品质太阳能发电控制功能。

     它采用纯进口元器件和优秀的软件算法,具有高可靠性和智能化软件性能,精确的控制能力,和对恶劣环境有良好适应力。

主要指标

                                

技术优势

返回顶部